Prezentace z roku 2018 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

Blok I. ATB stewardship a nová antibiotika

prezentace1. Antibiotic Stewardship - úvod do problematiky /Kolář M./

prezentace2. Antibiotic stewardship - co to je? - zkušenosti z USA /Smejkal P./

prezentace4. Aplikace lipofosfonoxinů v klinické medicíně /Bogdanová K., Večeřová R./

prezentace5. Rezistence bakterií k antibiotikům z pohledu „One Health" /Bardoň J./

prezentace6. Nebezpečí importu multirezistentních bakterií /Kolář M./

Blok II. Antibiotic stewardship I.

prezentace9. Role standardně vyšetřovaných markerů a ATB stewardship /Lahoda Brodská H./

prezentace10. Využití markerů zánětu pro ATB stewardship /Kula R./

prezentace12. Antibiotic Stewardship z pohledu infektologa /Beneš J./

prezentace13. Antibiotic Stewardship u nozokomiálních pneumonií /Doubravská l., Uvízl R./

Blok III. Antifungal stewardship

prezentace14. Antifungální stewardship (AFS) u invazivní kandidózy /Mallátová N./

prezentace15. Antifungální stewardship u invazivní aspergilózy /Haber J./

prezentace16. Používání antimykotik v IKEM /Skružná M./

prezentace17. Současné postavení 1,3-beta-D-glukanu v diagnostice invazivních houbových infekcí /Kocmanová I./

Blok IV. Nové technologie a přístupy v antibiotické léčbě

prezentace18. Nové technologie v mikrobiologické laboratoři /Hrabák J./

prezentace19. Využití systému BD Phoenix M50 v klinické mikrobiologii /Kolář M., Vágnerová I., Lovečková Y./

prezentace20. Accelarate Pheno: systém urychlující stanovení MIC /Nyč O., Kabelíková P., Bébrová E., Dřevínek P./

Blok V. Antibiotic stewardship II.

prezentace22. Aktuality v problematice sepse /Beneš J., Krejčí E./

prezentace23. Antibiotika a lékové interakce /Strojil J./

prezentace24. Ukázka spolupráce laboratoří na tvorbě vážné klinické diagnózy /Horová B., Horák P., Koutníková H./

prezentace25. Antibiotická profylaxe v chirurgických oborech /Dlouhý P./

prezentace26. Praktická realizace antibiotické profylaxe ve zdravotnickém zařízení /Paterová P./

 

Prezentace z roku 2017 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

I. BLOK - Dětské infekce I.

prezentace1. Mikrobiota v rané fázi života člověka – náš osud, náš dar? /Buchta V./

prezentace3. Racionální přístup mikrobiologa k respiračním infekcím, kazuistika /Horová B./

prezentace4. Infekce u dětí s hemato-onkologickým onemocněním /Pospíšilová D./

prezentace5. Antibiotická léčba dětí s cystickou fibrózou /Holčíková A., Homola L./

prezentace6. Farmakologie antibiotik v dětském věku /Matalová P./

prezentace7. Zoonózy v dětském věku /Bardoň J./

II. BLOK - Močové infekce u dětí

prezentace8. Bakteriální původci a problém interpretace kultivačních nálezů suspektních uroinfekcí (nejen) v dětském věku /Horníková M./

prezentace9. Infekce močových cest u novorozenců /Hanzl M./

prezentace10. Co se skrývá za infekcí močových cest (IMC) u dětí /Hladík M./

prezentace11. Močové patogeny u dětí s akutní pyelonefritidou a jejich rezistence /Zatloukalová L., Vágnerová I., Flögelová H./

prezentace12. Dětský urolog a močové infekce od porodu do puberty /Šmakal O./

prezentace13. Nephropathia epidemica u dětských pacientů /Smrčka V., Studenovská L./

prezentace15. Fluorochinolony u dětí - proč jsou zapovězeny a kdy smějí být použity /Dlouhý P./

III. BLOK - Mykotické infekce v dětském věku

prezentace16. Databáze FIND - Invazivní mykotické infekce u hematoonkologických pacientů se zaměřením na dětský věk /Kocmanová I., Weinbergerová B., Drgoňa L., Ráčil Z./

prezentace17. Mykotické infekce u hematoonkologických dětských pacientů – naše zkušenost /Chrenková V., Sedláček P., Keslová P., Hubáček P./

prezentace18. Invazivní mukormykóza: kazuistika úspěšné léčby infekce u pacienta s leukémií /Hamal P., Novák Z., Zálešák B., Hoza J., Michl P., Krahulík D., Svobodová L./

prezentace19. Možnosti farmakoterapie invazivních mykóz v dětském věku /Haber J./

prezentace20. Jak hodnotit a kdy léčit nález kandid v moči /Mallátová N./

prezentace21. Dermatomykózy v dětském věku /Mencl K./

IV. BLOK - Virové infekce u dětí

prezentace22. Etiologie infekčních onemocnění a rutinní infekční diagnostika včetně molekulárních testů /Janečková J./

prezentace23. Možnosti terapie virových infekcí u dětí /Zelená H./

prezentace24. Vrozený zarděnkový syndrom – kazuistika /Bartoníková N./

prezentace25. Zrádná enterovirová neuroinfekce /Mihál V., Michálková K./

V. BLOK - Dětské infekce II.

prezentace26. Vývoj chápání sepse od starověku po současnost /Beneš J./

prezentace27. Sepse dětského věku z pohledu mikrobiologa /Kučová P., Kolář M./

prezentace28. Neuraminidázou indukovaný HUS u pneumokokového onemocnění /Bébrová E., Pavlíček P., Kozáková J./

prezentace29. Několik otázek k léčbě neuroboreliózy u dětí /Mihál V., Neklanová M./

 

Prezentace z roku 2016 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

I. BLOK - Aktuality v klinické mikrobiologii

prezentace1. Nozokomiální pneumonie - výsledky multicentrické studie v ČR /Kolář/

prezentace2. Brucelóza – epidemiologie, patogeneze a laboratorní diagnostika /Bardoň/

prezentace3. Detekce bakterií v hemokulturách pomocí MALDI TOF MS /Tarabová/

prezentace4. Candida fabianii - emergentní patogen v klinických vzorcích /Svobodová/

prezentace7. „Nová“ antibiotika v klinické praxi /Chmelařová/

prezentace8. Klostridiová enterokolitida – nové možnosti terapie? /Čermák/

II. BLOK - Infekce u onkologických pacientů (solidní tumory)

prezentace9. Antibiotika v onkologii /Dlouhý/

prezentace10. Alergie na betalaktamová antibiotika v dětském věku – problém racionální antibiotické léčby /Paukert/

prezentace11. Léčba infekcí v paliativní a terminální fázi onkologického onemocnění /Sochor/

prezentace12. Infekční komplikace pacientů po transplantaci solidních orgánů /Němcová/

prezentace13. Infekční problematika multiviscerálních transplantací v IKEM /Petkov/

III. BLOK - Infekce u hemato-onkologických pacientů

prezentace14. Antibiotická profylaxe v hemato-onkologii /Čerňan/

prezentace15. Febrilní neutropenie z pohledu hemato-onkologa /Szotkowski/

prezentace16. Plicní aspergilové syndromy - diagnostika a léčba /Haber/

prezentace17. Aspergilové syndromy - laboratorní diagnostika /Mallátová/

prezentace18. Aspergilóza na JIP /Otáhal/

prezentace19. Alergické formy aspergilózy /Kolek/

IV. BLOK - Biologická léčba, poruchy imunity, sepse

prezentace20. Nová definice sepse a novinky v její patogenezi /Holub/

prezentace21. Metabolické aspekty sepse /Beneš/

prezentace22. Imunitní systém a mykobakteriózy /Horová/

prezentace23. Komplikovaný průběh pneumonie onkohematologické pacientky /Vágnerová/

V. BLOK - Aminoglykosidy v klinické praxi

prezentace24. Aminoglykosidy - doporučené postupy /Nyč/

prezentace25. Aminoglykosidy - terapeutické monitorování hladin /Kacířová/

prezentace26. Aminoglykosidy v klinické praxi /Paterová/

A na závěr, téma příštího ročníku bude "Antibiotika v pediatrii", při kterém se setkáme v termínu 25. - 27. 5. 2017.

 

Prezentace z roku 2015 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

I. BLOK - Aktuální mikrobiologická problematika

prezentace1. Validita odběrů v diagnostice původce nozokomiální pneumonie /Gabrhelík T./

prezentace2. Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií /Htoutou Sedláková M./

prezentace3. Genetický potenciál virulence a rezistence k antibiotikům u termotolerantních kampylobakterů v ČR /Bardoň J./

prezentace5. Problematika rezistence Escherichia coli k fluorochinolonům /Kolář M./

prezentace7. Personifikovaná profylaxe u pacientů s náhradou jícnu pro karcinom /Horáková M./

II. BLOK - Beta-laktamová antibiotika, jejich možnosti a limitace v současné medicíně

prezentace8. Beta-laktamová antibiotika v intenzivní péči z pohledu mikrobiologa /Kolář M./

prezentace9. Beta-laktamová antibiotika v intenzivní péči z pohledu farmakologa /Suchánková H./

prezentace10. Beta-laktamová antibiotika v intenzivní péči z pohledu klinika /Beneš J./

prezentace11. Farmakokinetika imipenemu při podávání standardní a prodloužené infúze /Suchánková H./

prezentace12. Inhibitory bakterálních beta-laktamáz /Nyč O./

prezentace13. Management nozokomiálních infekcí z pohledu intenzivisty /Blahut L./

prezentace14. Sepse v souvislosti s těhotenstvím. Nové doporučené postupy. /Pařízek A./

III. BLOK - Infekce močových cest

prezentace15. Několik slov úvodem /Bébrová E./

prezentace16. Současná strategie používání antibiotik v urologii /Bartoníčková K./

prezentace17. Trend ve vývoji bakteriální rezistence uropatogenů u pacientů v postakutní fázi po míšním poranění /Kříž J./

prezentace18. Abscesy ledvin u dětí s pyelonefritidou /Flögelová H./

prezentace19. Léčba infekcí močových cest z hlediska farmakokinetiky /Beneš J./

IV. BLOK - Echinokandiny v léčbě mykotických infekcí

prezentace20. Echinokandiny z pohledu mikrobiologa /Mallátová N./

prezentace21. Echinokandiny z pohledu klinika /Haber J./

prezentace22. Echinokandiny na ICU – vlastní zkušenosti /Tichý J./

prezentace23. Problematika kandidémií v IKEM /Skružná M./

prezentace24. Farmokokinetika echinokandinů /Strojil/

V. BLOK - Kazuistiky

prezentace25. Aktuální problematika CDI /Nyč O./

prezentace26. Kazuistika závažné stafylokokové endokarditidy /Vágnerová I./

prezentace27. Infekce močových cest (komunitní) vyvolané rezistentními kmeny - kazuistiky /Tejkalová R./

prezentace28. CEFALOSPORIN V. generace a jeho užití v KLINICKÉ DIAGNOZE /Horová B./

Prezentace z roku 2014 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

I. BLOK - Aktuální mikrobiologická problematika

prezentace1. Problematika alimentárních infekcí vyvolaných termotolerantními kampylobaktery /Bardoň J./

prezentace3. Validita klinických vzorků pro stanovení původce nozokomiální pneumonie /Röderová M./

prezentace4. Rostliny a jejich antimikrobiální účinky /Čermák P./

prezentace5. Výskyt rezistentních bakterií v odpadních vodách zdravotnických zařízení /Pudová V./

prezentace6. Nozokomiální pneumonie v ČR - bakteriální původci a jejich epidemiologie /Kolář M./

prezentace7. Personifikovaná profylaxe u pacientů s karcinomem jícnu /Kolář M./

prezentace8. Kazuistiky vycházející z profylaxe /Kohnová I./

II. BLOK - Antibiotická profylaxe u břišních výkonů

prezentace9. Infekce v břišní chirurgii – přehled /Gürlich R./

prezentace10. Mikrobiologické nálezy u peritonitid /Ulrych J./

prezentace11. Přístupy k profylaktickému podávání antibiotik v břišní chirurgii /Charvát D./

prezentace12. Principy antibiotické terapie v břišní chirurgii /Adámková V./

prezentace13. ATB profylaxe v chirurgii dnes /Blahut L./

III. BLOK - Antibiotická profylaxe v lékařských oborech I

prezentace14. Profylaxe infekční endokarditidy /Beneš J./

prezentace15. Antibiotická profylaxe ve Fakultní nemocnici Brno /Hanslianova M./

prezentace16. Antibiotická profylaxe v hemato-onkologii /Faber E./

prezentace17. Profylaxe v gynekologii a porodnictví /Bartoníková N./

prezentace18. Antibiotická profylaxe u urologických výkonů /Chmelařová E./

IV. BLOK - Antibiotická profylaxe v lékařských oborech II

prezentace19. Možnosti profylaxe v neurochirurgii - kazuistika mozkového poúrazového abscesu /Vágnerová I./

prezentace20. Profylaxe v ortopedii /Lovečková Y./

prezentace21. Prevence a léčba CDI /Nyč O./

prezentace22. Profylaxe u splenektomovaných osob /Beneš J./

prezentace23. Profylaxe při mykobakterióze /Horová B./

V. BLOK - Antimikotická profylaxe

prezentace24. Etiologie, epidemiologie a diagnostika invazivních mykotických infekcí /Hamal P./

prezentace25. Antimykotická profylaxe očima mikrobiologa /Mallátová N./

prezentace26. Antimykotická profylaxe v hematoonkologii /Haber J./

prezentace27. Antimykotická profylaxe v dětské hemato-onkologii /Sedláček P./

prezentace28. Antimykotická profylaxe u pacientů na ICU /Otáhal M./

prezentace29. Profylaxe mykotických oportunních infekcí u HIV pozitivních osob /Chrdle A./

Prezentace z roku 2013 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

I. BLOK - Aktuality v klinické mikrobiologii

prezentace1. Aktuální problémy v bakteriální rezistenci /Kolář M./

prezentace2. Selekční tlak antibiotik a jeho vliv na bakteriální rezistenci /Htoutou Sedláková M./

prezentace3. Rezistence kmenů Acinetobacter baumannii ke karbapenemům /Šenkyříková M./

prezentace4. Alimentární zoonózy v globalizovaném světě /Bardoň J./

prezentace5. Epidemická situace kmenů Burkholderia cepacia komplex v ČR u pacientů netrpících cystickou fibrózou /Hanulík V./

prezentace6. Rychlá identifikace esbl-pozitivních klinických vzorků metodou real-time PCR /Dendis M./

prezentace7. Nové molekulárne metódy detekcie infekčného agens a stanovenia jeho rezistencie voči antibiotikám /Pulzová L./

prezentace8. Nový sazebník výkonů /Čermák P./

II. BLOK - Infekce v ortopedii - prevence, diagnostika a léčba

prezentace9. Úvod do infekcí v ortopedii a traumatologii /Gallo J./

prezentace10. Diagnostika ortopedicko-traumatologických infekcí /Gallo J./

prezentace11. Základní principy terapie ortopedických infekcí /Jahoda D./

prezentace12. TB infekce pohybového aparátu /Chocholáč D./

prezentace13. Řešení infikovaných pakloubů pomocí potahovaných hřebů /Judl T./

prezentace14. Prevence ortopedických infekcí /Jahoda D./

prezentace15. Senzory: nový trend v přístupu k problematice infekcí ortopedických implantátů /Judl T./

III. BLOK - Infekce v ortopedii - antibiotika: terapie, profylaxe

prezentace16. Principy antibiotické terapie infekcí kloubních náhrad /Lovečková Y./

prezentace17a. ATB v terapii ostatních ortopedických infekcí /Nyč O./

prezentace17b. Linezolid a tigecyklin v ortopedii /Jahoda D./

prezentace18. Lokální nosiče antibiotik /Jemelík P./

IV. BLOK - Bakteriální infekce - sepse a osteomyelitidy

prezentace19. Infekční koxitidy /Jahoda D./

prezentace20. Osteomyelitidy u dospělých - diagnostika a léčba /Jemelík P./

prezentace21. Osteomyelitidy a infekční artritidy u dětí /Kamínek P./

prezentace22. Spondylodiscitis a její chirurgická léčba /Hrabálek L./

V. BLOK - Infekce v ortopedii a traumatologii

prezentace23. OPAT (outpatient parenteral antibiotic therapy) /Beneš J./

prezentace24. Kombinovaná ATB léčba v ortopedii /Dlouhý P./

prezentace25. Role střevní mikroflory ve vývoji systémového prozánětového stavu /Kula R./

prezentace26. Spolupráce mikrobiologa na poli infekcí kloubních náhrad /Horová B./

prezentace27. Mikrobiologické a farmakologické vlastnosti kostního cementu VancogenX /Bogdanová K./

prezentace28. Febrilní stav s blokádou C páteře - kazuistika /Skačáni H./

prezentace29. Využití rifampicinu v ortopedii /Chmelařová E./

prezentace30. Problematika spondylodiscitid z pohledu mikrobiologa /Vágnerová I./

prezentace31. Presepsin – nový marker sepse /Bartoníková N./

A na závěr, téma příštího ročníku bude "Antibiotická profylaxe", při kterém se setkáme jak jinak než na Soláni a to v termínu 29. - 31. 5. 2014.

Prezentace z roku 2012 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

I. BLOK - Problematika bakteriálních patogenů v dětském věku

prezentace1. Bakteriální patogeny v dětském věku a možnosti antibiotické léčby /Kolář M./

prezentace2. Zoonózy v dětském věku a využití MALDI TOF /Bardoň J./

prezentace3. Nový pohled na Burkholderia cepacia complex /Hanulík V., Chromá M./

prezentace4. TBC u dětí z pohledu mikrobiologa /Čermák P./

prezentace5. TBC u dětí z pohledu klinika /Holčíková A./

prezentace6. BCGitida 1,5letého dítěte /Horová B./

prezentace7. Kolistin v dětském věku /Chmelařová E./

II. BLOK - Infekce v dětském věku

prezentace10. Dětské infekce v nemocničním prostředí /Mikušková E./

prezentace11. Cystická fibróza u dětí z pohledu mikrobiologa /Nyč O./

prezentace12. Standardy léčby infekcí dýchacích cest u pacientů s CF /Kopřiva F., Zápalka M./

prezentace13. Mykotické infekce v dětském věku /Hamal P./

prezentace14. Neonatální kandidóza /Mallátová N., Hanzl M./

prezentace15. Antimykotická léčba u dětských pacientů /Pospíšilová D./

prezentace16. Antibiotická léčba u hemato-onkologických dětí /Novák Z./

III. BLOK - Infekce v dětském věku, kazuistiky

prezentace17. Těžce probíhající pankreatida - kazuistika /Vágnerová I./

prezentace19. Rezistence dětských bakteriálních patogenů k antibiotikům /Žemličková H./

prezentace20. Vrozený zarděnkový syndrom – kazuistika /Bartoníková N./

prezentace21. Dětské virové gastroenteritidy /Širůček P./

IV. BLOK - Zásady antibiotické léčby v dětském věku

prezentace22. Historie antibiotické léčby /Beneš J./

prezentace23. Off-label antibiotická léčba v dětském věku /Langerová P. Urbánek K./

prezentace24. Antibiotická léčba u novorozenců /Saitz J./

prezentace25. Antibiotická léčba v těhotenství a při kojení /Dlouhý P./

prezentace26. Farmakokinetika karbapenemů u dětí /Langerová P., Suchánková H., Urbánek K./

prezentace27. Ecthyma gangrenosum pseudomonádové etiologie u čtyř dosud zdravých dětí /Bébrová E., Bláhová K./

prezentace28. Pyelonefritidy u dětí /Flogelová H./