Kontakty

Odborné informace
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Ústav mikrobiologie FN a LF UP Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 585 632 407, fax: 585 632 966
e-mail: milan.kolar@fnol.cz

doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Infekční klinika FN Bulovka
Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel.: 266 082 707, 266 082 708
e-mail.: benes.infekce@seznam.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení, Masarykova nemocnice
Na Kabátě 285, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: 477 112 603
e-mail: pavel.dlouhy@mnul.cz

Organizační zajištění
Produkce BPP s. r. o.

Lípa č.p. 317, 763 11 Lípa
mobil: 739 491 879, tel.: 577 219 803
e-mail: sekretariat@bpp.cz