Prezentace z roku 2023 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

Čtvrtek 25.5. - Současné možnosti mikrobiotické diagnostiky

prezentaceMožnosti a limity klinické mikrobiologie  /Kolář M./

prezentaceZkušenosti s rychlou bakteriální infekcí a její limity  /Htoutou Sedláková M./

prezentaceRychlá diagnostika bakteriálních infekcí a její limity /Lengerová M./

prezentaceSpecifika podávání antibiotik v intenzivní péči  /Paterová P./

prezentaceKlinicko-mikrobiologická diagnostika nozokomiálních pneumonií /Doubravská L./

prezentaceAnalýza bakterálních původců HAP u pacientů se sekundární peritonitidou /Chudáček J. Horáček R./

prezentaceMikrobiologická analýza bakterálních původců HAP u pacientů se sekundární peritonitidou /Kolář M./

Pátek 26.5. - Aktuální problematika CDI

prezentaceZkušenosti s doporučeným postupem  /Beneš J./

prezentaceKlostridiová kolitida z pohledu mikrobiologa  /Krůtová M./

prezentaceEpidemie CDI u pacientů s kritickým stupněm COVID-19 /Bogdanová K./

prezentaceLIASON MeMed BV /Bartoníková N./

Pátek 26.5. - Antimikrobiální rezistence

prezentaceAktuální problatika karbapenemáz  /Hrabák J./

prezentaceVýznam molekulární typizace pro surveillance producentů karbapenemáz /Chudějová K./

prezentaceGenetická analýza multirezistentních (MDR) kmenů Pseudomonas aeruginosa /Nováková K./

Pátek 26.5. - Starší a novější antibiotika - indikace a zkušenosti

prezentaceDosavadní zkušenosti s podáním i.v. fosfomycinu  /Ryšková L./

prezentaceNaše zkušenosti s fosfomycinem  /Bogdanová K./

prezentaceChloramfenikol  /Beneš J./

prezentaceKlinické zkušenosti s přípravkem ceftazidim/avibaktam  /Vágnerová I./

Sobota 27.5. - Novinky v mykologii

prezentaceNovinky v diagnostice invazivních fungálních infekcí  /Kocmanová I./

prezentacePCR v diagnostice invazivních fungálních infekcí  /Lengerová M./

prezentaceNovinky v léčbě invazivních fungálních infekcí  /Haber J./

Sobota 27.5. - Komunitní infekce a léčba

prezentaceCo dělat když nejsou antibiotika  /Dlouhý P./

prezentaceOPAT  /Štefan M./

prezentaceKvalita preskripce antibiotik u praktických lékařů a možnosti jejího ovlivnění  /Žemličková H./

prezentace Streptococcus pyogenes na Dětském oddělení /Smrčka V./