Prezentace z roku 2019 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

Blok I. Potřebujeme nová antibiotika?

prezentacePotřebujeme nová antibiotika nebo správnou interpretaci mikrobiologických výsledků? /Kolář M./

prezentaceInterpretace sérologických vyšetření /Beneš J., Geleneky M./

prezentaceNový algoritmus odběru hemokultur a interpretace /Kayalová M., Dřevínek P./

prezentaceMožnosti a interpretace genetické diagnostiky /Hubáček P./

prezentaceNová beta-laktamová antibiotika /Nyč O./

prezentaceMožnosti farmakokinetiky v antibioterapii /Strojil J./

prezentaceAztreonam - indikace a limitace /Chmelařová E./

prezentaceSoučasné postavení tetracyklinu v léčbě bakteriálních onemocnění /Horová B./

prezentaceAntibiotika ve veterinárním lékařství /Bardoň J./

Blok II. Nová a staronová antibiotika I.

prezentaceVyšetření citlivosti k antibiotikům a jeho klinická interpretace, EUCAST /Žemličková H./

prezentaceSoučasná situace v bakteriální rezistenci ke karbapenemům a kolistinu /Hrabák J./

prezentaceJaká antibiotika potřebujeme v intenzivní péči? /Kula R., Zelená H., Krejčí E./

prezentaceKolistin: antibiotikum poslední záchrany? /Štefan M., Bartoš H./

Blok III. Nová a staronová antimykotika

prezentacePolyenová antimykotika – přehled a klinické použití dnes /Haber J./

prezentaceAzolová antimykotika – přehled a klinické využití dnes /Mallátová N./

prezentaceVývoj antimykotické léčby u hematoonkologických pacientů dle databáze FIND (2000-2018) /Kocmanová I./

prezentaceTestování in vitro citlivosti k antimykotikům - minulost a současné možnosti /Buchta V./

Blok IV. Nová a staronová antibiotika II.

prezentaceAntibiotika v ambulantní péči – stačí stávající přípravky? /Dlouhý P./

prezentaceFluorochinolony - přednosti a rizika /Beneš J./

prezentaceZkušenosti s tigecyklinem /Vágnerová I., Blahut L./

prezentaceFosfomycin a nifuratel v léčbě močových infekcí /Štefan M./

Blok V. Kazuistiky s chloramfenikolem

prezentaceChloramfenikol - indikace a limitace /Krejčí E., Cachová M./

prezentaceChloramfenikol z pohledu klinického farmaceuta /Nováková H./

prezentaceKlinické zkušenosti s podáváním chloramfenikolu na neurochirurgii /Melecký M., Cachová M./

prezentaceLéčba mozkových abscesů pohledem infektologa /Sagan J./

prezentaceChloramfenikol účinný v léčbě invazivního streptokokového onemocnění /Smrčka V., Horníková M./