Prezentace z roku 2016 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

I. BLOK - Aktuality v klinické mikrobiologii

prezentace1. Nozokomiální pneumonie - výsledky multicentrické studie v ČR /Kolář/

prezentace2. Brucelóza – epidemiologie, patogeneze a laboratorní diagnostika /Bardoň/

prezentace3. Detekce bakterií v hemokulturách pomocí MALDI TOF MS /Tarabová/

prezentace4. Candida fabianii - emergentní patogen v klinických vzorcích /Svobodová/

prezentace7. „Nová“ antibiotika v klinické praxi /Chmelařová/

prezentace8. Klostridiová enterokolitida – nové možnosti terapie? /Čermák/

II. BLOK - Infekce u onkologických pacientů (solidní tumory)

prezentace9. Antibiotika v onkologii /Dlouhý/

prezentace10. Alergie na betalaktamová antibiotika v dětském věku – problém racionální antibiotické léčby /Paukert/

prezentace11. Léčba infekcí v paliativní a terminální fázi onkologického onemocnění /Sochor/

prezentace12. Infekční komplikace pacientů po transplantaci solidních orgánů /Němcová/

prezentace13. Infekční problematika multiviscerálních transplantací v IKEM /Petkov/

III. BLOK - Infekce u hemato-onkologických pacientů

prezentace14. Antibiotická profylaxe v hemato-onkologii /Čerňan/

prezentace15. Febrilní neutropenie z pohledu hemato-onkologa /Szotkowski/

prezentace16. Plicní aspergilové syndromy - diagnostika a léčba /Haber/

prezentace17. Aspergilové syndromy - laboratorní diagnostika /Mallátová/

prezentace18. Aspergilóza na JIP /Otáhal/

prezentace19. Alergické formy aspergilózy /Kolek/

IV. BLOK - Biologická léčba, poruchy imunity, sepse

prezentace20. Nová definice sepse a novinky v její patogenezi /Holub/

prezentace21. Metabolické aspekty sepse /Beneš/

prezentace22. Imunitní systém a mykobakteriózy /Horová/

prezentace23. Komplikovaný průběh pneumonie onkohematologické pacientky /Vágnerová/

V. BLOK - Aminoglykosidy v klinické praxi

prezentace24. Aminoglykosidy - doporučené postupy /Nyč/

prezentace25. Aminoglykosidy - terapeutické monitorování hladin /Kacířová/

prezentace26. Aminoglykosidy v klinické praxi /Paterová/

A na závěr, téma příštího ročníku bude "Antibiotika v pediatrii", při kterém se setkáme v termínu 25. - 27. 5. 2017.