Prezentace z roku 2015 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

I. BLOK - Aktuální mikrobiologická problematika

prezentace1. Validita odběrů v diagnostice původce nozokomiální pneumonie /Gabrhelík T./

prezentace2. Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií /Htoutou Sedláková M./

prezentace3. Genetický potenciál virulence a rezistence k antibiotikům u termotolerantních kampylobakterů v ČR /Bardoň J./

prezentace5. Problematika rezistence Escherichia coli k fluorochinolonům /Kolář M./

prezentace7. Personifikovaná profylaxe u pacientů s náhradou jícnu pro karcinom /Horáková M./

II. BLOK - Beta-laktamová antibiotika, jejich možnosti a limitace v současné medicíně

prezentace8. Beta-laktamová antibiotika v intenzivní péči z pohledu mikrobiologa /Kolář M./

prezentace9. Beta-laktamová antibiotika v intenzivní péči z pohledu farmakologa /Suchánková H./

prezentace10. Beta-laktamová antibiotika v intenzivní péči z pohledu klinika /Beneš J./

prezentace11. Farmakokinetika imipenemu při podávání standardní a prodloužené infúze /Suchánková H./

prezentace12. Inhibitory bakterálních beta-laktamáz /Nyč O./

prezentace13. Management nozokomiálních infekcí z pohledu intenzivisty /Blahut L./

prezentace14. Sepse v souvislosti s těhotenstvím. Nové doporučené postupy. /Pařízek A./

III. BLOK - Infekce močových cest

prezentace15. Několik slov úvodem /Bébrová E./

prezentace16. Současná strategie používání antibiotik v urologii /Bartoníčková K./

prezentace17. Trend ve vývoji bakteriální rezistence uropatogenů u pacientů v postakutní fázi po míšním poranění /Kříž J./

prezentace18. Abscesy ledvin u dětí s pyelonefritidou /Flögelová H./

prezentace19. Léčba infekcí močových cest z hlediska farmakokinetiky /Beneš J./

IV. BLOK - Echinokandiny v léčbě mykotických infekcí

prezentace20. Echinokandiny z pohledu mikrobiologa /Mallátová N./

prezentace21. Echinokandiny z pohledu klinika /Haber J./

prezentace22. Echinokandiny na ICU – vlastní zkušenosti /Tichý J./

prezentace23. Problematika kandidémií v IKEM /Skružná M./

prezentace24. Farmokokinetika echinokandinů /Strojil/

V. BLOK - Kazuistiky

prezentace25. Aktuální problematika CDI /Nyč O./

prezentace26. Kazuistika závažné stafylokokové endokarditidy /Vágnerová I./

prezentace27. Infekce močových cest (komunitní) vyvolané rezistentními kmeny - kazuistiky /Tejkalová R./

prezentace28. CEFALOSPORIN V. generace a jeho užití v KLINICKÉ DIAGNOZE /Horová B./