Prezentace z roku 2014 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

I. BLOK - Aktuální mikrobiologická problematika

prezentace1. Problematika alimentárních infekcí vyvolaných termotolerantními kampylobaktery /Bardoň J./

prezentace3. Validita klinických vzorků pro stanovení původce nozokomiální pneumonie /Röderová M./

prezentace4. Rostliny a jejich antimikrobiální účinky /Čermák P./

prezentace5. Výskyt rezistentních bakterií v odpadních vodách zdravotnických zařízení /Pudová V./

prezentace6. Nozokomiální pneumonie v ČR - bakteriální původci a jejich epidemiologie /Kolář M./

prezentace7. Personifikovaná profylaxe u pacientů s karcinomem jícnu /Kolář M./

prezentace8. Kazuistiky vycházející z profylaxe /Kohnová I./

II. BLOK - Antibiotická profylaxe u břišních výkonů

prezentace9. Infekce v břišní chirurgii – přehled /Gürlich R./

prezentace10. Mikrobiologické nálezy u peritonitid /Ulrych J./

prezentace11. Přístupy k profylaktickému podávání antibiotik v břišní chirurgii /Charvát D./

prezentace12. Principy antibiotické terapie v břišní chirurgii /Adámková V./

prezentace13. ATB profylaxe v chirurgii dnes /Blahut L./

III. BLOK - Antibiotická profylaxe v lékařských oborech I

prezentace14. Profylaxe infekční endokarditidy /Beneš J./

prezentace15. Antibiotická profylaxe ve Fakultní nemocnici Brno /Hanslianova M./

prezentace16. Antibiotická profylaxe v hemato-onkologii /Faber E./

prezentace17. Profylaxe v gynekologii a porodnictví /Bartoníková N./

prezentace18. Antibiotická profylaxe u urologických výkonů /Chmelařová E./

IV. BLOK - Antibiotická profylaxe v lékařských oborech II

prezentace19. Možnosti profylaxe v neurochirurgii - kazuistika mozkového poúrazového abscesu /Vágnerová I./

prezentace20. Profylaxe v ortopedii /Lovečková Y./

prezentace21. Prevence a léčba CDI /Nyč O./

prezentace22. Profylaxe u splenektomovaných osob /Beneš J./

prezentace23. Profylaxe při mykobakterióze /Horová B./

V. BLOK - Antimikotická profylaxe

prezentace24. Etiologie, epidemiologie a diagnostika invazivních mykotických infekcí /Hamal P./

prezentace25. Antimykotická profylaxe očima mikrobiologa /Mallátová N./

prezentace26. Antimykotická profylaxe v hematoonkologii /Haber J./

prezentace27. Antimykotická profylaxe v dětské hemato-onkologii /Sedláček P./

prezentace28. Antimykotická profylaxe u pacientů na ICU /Otáhal M./

prezentace29. Profylaxe mykotických oportunních infekcí u HIV pozitivních osob /Chrdle A./