Prezentace z roku 2013 ke stažení

Sborník přednášek ke stažení naleznete zde.

I. BLOK - Aktuality v klinické mikrobiologii

prezentace1. Aktuální problémy v bakteriální rezistenci /Kolář M./

prezentace2. Selekční tlak antibiotik a jeho vliv na bakteriální rezistenci /Htoutou Sedláková M./

prezentace3. Rezistence kmenů Acinetobacter baumannii ke karbapenemům /Šenkyříková M./

prezentace4. Alimentární zoonózy v globalizovaném světě /Bardoň J./

prezentace5. Epidemická situace kmenů Burkholderia cepacia komplex v ČR u pacientů netrpících cystickou fibrózou /Hanulík V./

prezentace6. Rychlá identifikace esbl-pozitivních klinických vzorků metodou real-time PCR /Dendis M./

prezentace7. Nové molekulárne metódy detekcie infekčného agens a stanovenia jeho rezistencie voči antibiotikám /Pulzová L./

prezentace8. Nový sazebník výkonů /Čermák P./

II. BLOK - Infekce v ortopedii - prevence, diagnostika a léčba

prezentace9. Úvod do infekcí v ortopedii a traumatologii /Gallo J./

prezentace10. Diagnostika ortopedicko-traumatologických infekcí /Gallo J./

prezentace11. Základní principy terapie ortopedických infekcí /Jahoda D./

prezentace12. TB infekce pohybového aparátu /Chocholáč D./

prezentace13. Řešení infikovaných pakloubů pomocí potahovaných hřebů /Judl T./

prezentace14. Prevence ortopedických infekcí /Jahoda D./

prezentace15. Senzory: nový trend v přístupu k problematice infekcí ortopedických implantátů /Judl T./

III. BLOK - Infekce v ortopedii - antibiotika: terapie, profylaxe

prezentace16. Principy antibiotické terapie infekcí kloubních náhrad /Lovečková Y./

prezentace17a. ATB v terapii ostatních ortopedických infekcí /Nyč O./

prezentace17b. Linezolid a tigecyklin v ortopedii /Jahoda D./

prezentace18. Lokální nosiče antibiotik /Jemelík P./

IV. BLOK - Bakteriální infekce - sepse a osteomyelitidy

prezentace19. Infekční koxitidy /Jahoda D./

prezentace20. Osteomyelitidy u dospělých - diagnostika a léčba /Jemelík P./

prezentace21. Osteomyelitidy a infekční artritidy u dětí /Kamínek P./

prezentace22. Spondylodiscitis a její chirurgická léčba /Hrabálek L./

V. BLOK - Infekce v ortopedii a traumatologii

prezentace23. OPAT (outpatient parenteral antibiotic therapy) /Beneš J./

prezentace24. Kombinovaná ATB léčba v ortopedii /Dlouhý P./

prezentace25. Role střevní mikroflory ve vývoji systémového prozánětového stavu /Kula R./

prezentace26. Spolupráce mikrobiologa na poli infekcí kloubních náhrad /Horová B./

prezentace27. Mikrobiologické a farmakologické vlastnosti kostního cementu VancogenX /Bogdanová K./

prezentace28. Febrilní stav s blokádou C páteře - kazuistika /Skačáni H./

prezentace29. Využití rifampicinu v ortopedii /Chmelařová E./

prezentace30. Problematika spondylodiscitid z pohledu mikrobiologa /Vágnerová I./

prezentace31. Presepsin – nový marker sepse /Bartoníková N./

A na závěr, téma příštího ročníku bude "Antibiotická profylaxe", při kterém se setkáme jak jinak než na Soláni a to v termínu 29. - 31. 5. 2014.