Prezentace z roku 2012 ke stažení

Sborník abstraktů přednášek ke stažení naleznete zde.

I. BLOK - Problematika bakteriálních patogenů v dětském věku

prezentace1. Bakteriální patogeny v dětském věku a možnosti antibiotické léčby /Kolář M./

prezentace2. Zoonózy v dětském věku a využití MALDI TOF /Bardoň J./

prezentace3. Nový pohled na Burkholderia cepacia complex /Hanulík V., Chromá M./

prezentace4. TBC u dětí z pohledu mikrobiologa /Čermák P./

prezentace5. TBC u dětí z pohledu klinika /Holčíková A./

prezentace6. BCGitida 1,5letého dítěte /Horová B./

prezentace7. Kolistin v dětském věku /Chmelařová E./

II. BLOK - Infekce v dětském věku

prezentace10. Dětské infekce v nemocničním prostředí /Mikušková E./

prezentace11. Cystická fibróza u dětí z pohledu mikrobiologa /Nyč O./

prezentace12. Standardy léčby infekcí dýchacích cest u pacientů s CF /Kopřiva F., Zápalka M./

prezentace13. Mykotické infekce v dětském věku /Hamal P./

prezentace14. Neonatální kandidóza /Mallátová N., Hanzl M./

prezentace15. Antimykotická léčba u dětských pacientů /Pospíšilová D./

prezentace16. Antibiotická léčba u hemato-onkologických dětí /Novák Z./

III. BLOK - Infekce v dětském věku, kazuistiky

prezentace17. Těžce probíhající pankreatida - kazuistika /Vágnerová I./

prezentace19. Rezistence dětských bakteriálních patogenů k antibiotikům /Žemličková H./

prezentace20. Vrozený zarděnkový syndrom – kazuistika /Bartoníková N./

prezentace21. Dětské virové gastroenteritidy /Širůček P./

IV. BLOK - Zásady antibiotické léčby v dětském věku

prezentace22. Historie antibiotické léčby /Beneš J./

prezentace23. Off-label antibiotická léčba v dětském věku /Langerová P. Urbánek K./

prezentace24. Antibiotická léčba u novorozenců /Saitz J./

prezentace25. Antibiotická léčba v těhotenství a při kojení /Dlouhý P./

prezentace26. Farmakokinetika karbapenemů u dětí /Langerová P., Suchánková H., Urbánek K./

prezentace27. Ecthyma gangrenosum pseudomonádové etiologie u čtyř dosud zdravých dětí /Bébrová E., Bláhová K./

prezentace28. Pyelonefritidy u dětí /Flogelová H./